אישור
דף הבית > חשבפדיה > אישה עוזרת / אישה עובדת
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

אישה עוזרת / אישה עובדת הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה

סעיף 39 לפקודת מס הכנסה דן בנקודות זיכוי בגין בן זוג עוזר. כלומר, כיום ניתנות נקודות זיכוי בגין "בן זוג עוזר" ולאו דווקא לאישה.

"סעיף 39 -

בחישוב המס של יחיד תושב ישראל שבן זוגו היה עוזר לו, לפחות 24 שעות בכל שבוע בתוך 9 חדשים של שנת המס, בהשגת הכנסתו מעסק או ממשלח ידו, יובאו בחשבון, 11/2 נקודות זיכוי אם הוא איננו זכאי לנקודת קיצבה לפי סעיף 40(א), ו-13/4 נקודות זיכוי אם הוא זכאי לנקודת קיצבה כאמור, ולענין יחיד מוטב כהגדרתו בסעיף 37 תובא בחשבון גם נקודת זיכוי כאמור באותו סעיף ובלבד שאם הוא זכאי, בשל בן זוגו, גם לזיכויים שעל פי סעיף 38, יינתנו לו הזיכויים לפי אחד משני הסעיפים, לפי בחירתו."

 

ביטוח לאומי

סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי דן בהעסקת קרובי משפחה.

הסוגיה של עובדת בעסק בעלה היא סוגיה מורכבת מבחינת היבטי חוק הביטוח הלאומי, והיא מחייבת את המוסד לביטוח לאומי בבדיקה קפדנית (ראה הגדרת "עובד" בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי, הדן בהעסקת קרובי משפחה).

בעסק משותף של בני הזוג אפשר לראות באישה עובדת, שכירה בעסקו של בעלה בתנאי שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בינה (כעובדת) לבין מעבידה (הבעל).

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית