אישור
דף הבית > חשבפדיה > אמנה לביטחון סוציאלי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

אמנה לביטחון סוציאלי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מדינת ישראל כרתה אמנות דו-צדדיות ורב-צדדיות בתחום הביטוח הסוציאלי שייעודן להביא שוויון והדדיות ולשמור על זכויותיהם של עובדים ושל בני משפחותיהם כאשר הם עוברים ממדינה למדינה לצורך תעסוקה או בשל כל סיבה אחרת. ממד נוסף של האמנות הבין-לאומיות הוא הצורך למנוע כפל תשלומים של דמי הביטוח מעובדים הנשלחים בידי מעבידיהם לעבודה זמנית במדינה אחרת וכן להבטיח את רצף הכיסוי הביטוחי ואת הזכות לגמלאות.

אם מדינת ישראל חתומה עם מדינה אחרת על אמנה לביטחון סוציאלי שכוללת גם זכויות לענפי ביטוח מסוימים, הזר מבוטח בישראל בענפי הביטוח המפורטים באמנה, נוסף על ענפי הביטוח שהוא ממילא מבוטח בהם כתושב חוץ שעובד בישראל כמפורט לעיל, ומשלם בישראל דמי ביטוח לאומי. האמנות אינן כוללות ביטוח בריאות.

סעיף 2א לחוק הביטוח הלאומי קובע כי לעניין החוק לא יראו כתושב ישראל, בין השאר, את מי שבידו אשרה ורישיון לישיבת ביקור בישראל [אשרות מסוג ב/1, ב/2, ב/3, ב/4 (לרבות רישיון עבודה)].

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית