אישור
דף הבית > חשבפדיה > אנרגיה סולרית/ מערכת סולרית
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

אנרגיה סולרית/ מערכת סולרית הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

החלטת הממשלה מס' 2935 מיום 13.1.2008 ביקשה לתת מענה לעידוד ייצור החשמל הירוק מאנרגיית השמש, באמצעות מתן הטבות מס ליצרנים פרטיים, בעלי בתים או בעלי מבנים מסחריים שאפשר להתקין עליהם מתקנים פוטו-אלקטריים לייצור חשמל, אשר עיסוקם אינו בייצור חשמל.

מדובר בהחלטת הממשלה שנוגעת ל"מיסוי ירוק", ומטרתה לעודד שימוש באנרגיה "ירוקה" לצורך ייצור חשמל על חשבון ייצורו באמצעות דלקים מזהמים. הטבות המס ליצרנים אלו טרם עברו כל הליך חקיקה, אף על פי שנכון להיום הן מפורטות באתר רשות המסים באינטרנט.

צרכנים של חברת החשמל רשאים להתקין על גגות בתיהם ועל גגות של מבנים מסחריים כגון רפתות או שטחי מסחר, מתקנים פוטו-וולטאיים (לוחות סולריים) להפקת חשמל, ולמוכרו לחברה החשמל. צרכן כאמור מקבל חשבון חשמל מופחת הכולל חיוב בעבור הצריכה החודשית, וכן זיכוי בשל מכר לחברת החשמל של החשמל שהפיק באמצעות הלוחות הסולריים.

חשוב לציין כי המס החל באופן רגיל על הכנסות אלו, בידי מי שאינם עוסקים באופן רגיל בייצור חשמל, הוא בשיעור 30% מההכנסות לפחות ועד המס השולי של היחיד, בתוספת דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בשיעור 12% עד תקרת ההכנסות השנתית לביטוח לאומי.

בהחלטת הממשלה שלעיל נקבעו הטבות המס אשר כאמור לעיל טרם נקבעו בחקיקה, למעט הפחת המואץ שהוכלל באופן מפורש בתקנות מס הכנסה (פחת), 1941 כהוראת שעה.

 

חוזרים
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית