אישור
דף הבית > חשבפדיה > אפוטרופוס
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

אפוטרופוס הצג הכל

חקיקה
חוזרים
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

סעיף 106 לפקודה קובע כי אפוטרופוס לפסול דין חייב במס בגין הכנסות פסול הדין, בשיעור שבו היה חייב בהם פסול הדין אילולא היה פסול דין. לכאורה ניתן ללמוד מהפקודה שאפוטרופוס דינו כהורה.

הפקודה מעניקה זיכוי במס בגין קרוב נטול יכולת. סעיף 44 מעניק זיכוי ממס בגין החזקת ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה, עיוורים או בלתי שפויים, השוהים במוסד מיוחד. סעיף 45 מעניק שתי נקודות זיכוי להורה שיש לו ילד משותק, עיוור או מפגר (או שהיה לבן זוגו ילד כזה).

לכאורה, ועל פי העיקרון המנחה בסעיף 106 לפקודה, גם אפוטרופוס לאדם נטול יכולת זכאי לזיכוי ממס על פי סעיפים 44 ו-45 לפקודה, ככל "הורה" אחר. עם זאת, לשון הסעיפים 44 ו-45 מאפשרת הענקת זיכוי ממס רק לילד, הורה או בן לעניין סעיף 44 ולהורה או לבן זוגו לעניין סעיף 45, וזו אכן הייתה גישתה של רשות המסים עד לאחרונה. ואולם, רשות המסים בישראל עשויה לעתים ולפנים משורת הדין (וכמדיניות ראויה), לאשר את קבלת נקודות הזיכוי האמורות כאשר אח ממונה לאפוטרופוס על אחיו נטול היכולת, אחרי שהורי נטול היכולת האמור נפטרו, וזאת מתוך פרשנות כי האפוטרופוס הוא למעשה חליפו של ההורה.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית