אישור
דף הבית > חשבפדיה > בעלי שליטה ביטוח לאומי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

בעלי שליטה ביטוח לאומי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

ביטוח לאומי

חוק הביטוח הלאומי נזקק להוראות פקודת מס הכנסה בבואו להגדיר בסעיף 1 לחוק, את בעל השליטה:

"1.  בחוק זה -

"בעל שליטה' - כהגדרתו בסעיף 32 בפקודת מס הכנסה;

ואילו הגדרת "חברת מעטים" תהיה זהה להגדרת מונח זה בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה. כלומר, מי שמחזיק לבדו, או ביחד עם קרובו, ב-10% לפחות מהון המניות או מזכויות ההצבעה, או בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים, או בזכות למנות מנהל בחברת מעטים, כלומר בחברה שהיא בשליטתם של חמישה בני אדם לכל היותר. לעניין זה, אדם אחד לרבות קרובו, כאמור בסעיף 76(ד) לפקודה.

על פי תיקון מספר 61 לחוק הביטוח הלאומי, בתחולה מיום 1.1.2004, בעל שליטה בחברת מעטים לא יהיה מבוטח לענף ביטוח אבטלה ולענף ביטוח זכויות עובדים, בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד.

 

מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית