אישור
דף הבית > חשבפדיה > גילוי מרצון
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

גילוי מרצון הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

גילוי מרצון הוא נוהל אשר מטרתו לעודד נישומים, עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים, לרבות מייצגים שעברו עברות על חוקי המסים, לתקן את דיווחיהם ולשלם את המס המגיע בעקבות דיווחי האמת. בתמורה מתחייבת רשות המסים, בתיאום עם הפרקליטות ובקיומם של כמה תנאים שיפורטו בהמשך, שלא יינקטו הליכים פליליים נגדם. במסגרת נוהל זה, מטופלות עבירות השמטת הכנסות או נכסים, ניהול ספרים כוזבים, התחמקות ממס מעסיקים ועסקאות בארץ ובחו"ל ועבירות בקשר ליבוא ויצוא.

יובהר כי הנוהל אינו חל על נכסים והכנסות אשר הופקו כתוצאה מעבירה פלילית מסוג "פשע" לפי חוק העונשין, או כאשר הבקשה לגילוי מרצון נעשית בעקבות או במקביל לחקירה או בדיקה הנעשית על ידי מי מרשויות המדינה (משטרת ישראל, הרשות לניירות ערך, הרשות להלבנת הון, הרשות להגבלים עסקיים, מבקר המדינה, כונס הנכסים הרשמי או בית משפט, וכדומה), וזאת על פי האמור בנוהל.

על פי הוראות הנוהל, התנאים היסודיים להליך גילוי מרצון הם מקור הגילוי מרצון בפנייה כנה; היעדר מידע קודם בידי רשות המסים או בידי רשות שלטונית אחרת לגילוי מרצון, לרבות חקירה ומידע בתיקי חברות קשורות או שותף; במשרדי רשות המסים לא הוחל בבדיקה במישור האזרחי של התיקים הקשורים לנישומים ו/או לתאגידים ו/או לשותפים שיש להם נגיעה לגילוי מרצון והמידע לא נכלל בכתב תביעה, כתב הגנה, כתב אישום בהליך אזרחי או הליך פלילי בבית המשפט או בבית דין בישראל. בהקשר זה יצוין כי פרסום מידע באמצעות התקשורת ייחשב כאילו המידע מצוי בידי רשות המסים.

 

חוזרים
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית