אישור
דף הבית > חשבפדיה > נקודות זיכוי לגרוש
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

נקודות זיכוי לגרוש הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

נקודות זיכוי לגרוש על פי פקודת מס הכנסה
מתן נקודות זיכוי לגרוש נקבע בסעיף 40א לפקודת מס הכנסה שקובע כי גרוש שנשא אישה אחרת ומשלם מזונות לבת זוגו לשעבר (לרבות בשל ילדים משותפים עם בת זוגו לשעבר), זכאי לנקודת זיכוי אחת.
"נקודת זיכוי לגרוש שנשא אישה אחרת -
40א. בחישוב המס של גרוש שהוא או בן-זוגו משלם מזונות לבן זוגו לשעבר, והוא נשוי לבן-זוג אחר, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת".

נקודות זיכוי לגרוש בגין השתתפות בכלכלת ילדים: -
מכוח סעיף 40(ב) (2) לפקודה גרוש זכאי לנקודות זיכוי מכוח סעיף לפקודה בגין השתתפות בכלכלת ילדים.
הורים החיים בנפרד, יקבל בן הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו נקודה אחת
נוספת בשל העובדה שהוא חי בנפרד, ואם כלכלת הילדים מחולקת בן
שני ההורים, יקבל גם ההורה שהילדים אינם בחזקתו נקודה זיכוי אחת.

נקודות זיכוי לגרוש המשלם מזונות לילדים בגירים לילדים מעל גיל 18 נטולי יכולת
נוסף על סעיף 40(ב)(2) לפקודה, כאשר נישום נדרש לשלם מזונות לילדיו הבגירים על פי חוק המזונות, הרי לפי פסק הדין בעניין יוסי אברהם ומשה מילשטיין, זכאי משלם המזונות לקבל שתי נקודות זיכוי מכוח סעיף 45 לפקודת מס הכנסה בשל מזונות שהוא משלם בעבור כל אדם או כל ילד בגיר מכוח אותו חוק מזונות, וזאת בתנאי שהדרישה לתשלום מזונות לילדים בגירים היא אכן בשל צורך ממשי שלהם.

שאלות
באנר CRM חשבים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית