אישור
דף הבית > חשבפדיה > גמלה חוסמת בביטוח לאומי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

גמלה חוסמת בביטוח לאומי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

עובד עצמאי זכאי לגמלאות בשל פגיעה בעבודה בהתמלא התנאים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי. סכום הגמלה מותנה, בדרך כלל, בהכנסה שעל פיה שילם המבוטח מקדמות למוסד לביטוח לאומי לפני הפגיעה וההכנסה הזו תיחשב הכנסה לפי שומה סופית.

גמלה חוסמת היא גמלה ששילם המוסד לביטוח לאומי לעובד עצמאי בשנה מסוימת עקב תאונה שנגרמה לו בעבודה והיא חוסמת את האפשרות לשינוי גובה ההכנסות שלפיהן שילם מקדמות לפני שקרתה התאונה.

הגמלה מחושבת על פי המקדמות ששילם העובד העצמאי בסמוך לתאונה.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית