אישור
דף הבית > חשבפדיה > דיווח על בסיס מזומן מס הכנסה
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דיווח על בסיס מזומן מס הכנסה הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

מס הכנסה

שיטת דיווח על בסיס מזומן היא שיטת דיווח חשבונאית שבה עיתוי ההכרה בהכנסות ובהוצאות נקבע לפי מועד קבלת התקבולים או תשלום ההוצאות בפועל, וזאת ללא קשר למועד גיבושה של הזכות לקבלת ההכנסה או חובת תשלום ההוצאה.

שיטת הדיווח על בסיס מזומן משמשת בעיקר בעלי מקצועות חופשיים, נישומים שאינם מחזיקים מלאי וכן נותני שירות בהיקפים קטנים. שיטת הדיווח על בסיס מצטבר מורכבת יותר והיא מתאימה לעסקים גדולים ומסובכים.

בפקודת מס הכנסה לא קיימות הוראות מחייבות בדבר שיטת הדיווח או העיתוי הקובע לעניין הכנסה או הוצאה. לפיכך, במצב דברים זה יש לפנות לכללי החשבונאות המקובלים.

הזכות לדיווח על בסיס מזומן, דהיינו: על פי התקבולים והתשלומים בפועל בלבד, ניתנת לבעלי מקצועות חופשיים, לבעלי מלאכה ולעסקים קטנים, למתווכים וכו'. בתי המשפט אף קבעו לאחרונה כי זכות זו שמורה גם לחברות בע"מ מסוימות, על פי אופי עסקן, ולענף המשקי שאליו הן משתייכות.

נישום המדווח לפי שיטת מזומן חייב לדאוג שכל הוצאותיו - לרבות אלה: משכורת, תשלומים סוציאליים, טלפון, חשמל, צורכי משרד, מסים, פרסום וכו' - ישולמו בצ'קים שיימשכו מהבנק עד סוף שנת המס.

רכישת מוצרים ושירותים מסוימים ותשלום בעבורם ייחשבו להוצאה בשנת הרכישה, אם תהיה בסכומים סבירים. צריך לזכור שלפקידי השומה הסמכות לפסול עסקאות חריגות.

 

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית