אישור
דף הבית > חשבפדיה > דמי ביטוח מדיבידנד / דיווידנד בטוח לאומי
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דמי ביטוח מדיבידנד / דיווידנד בטוח לאומי הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

דמי ביטוח מדיבידנד בחברה רגילה

על פי סעיף 350(א)(6) כפי שתוקן בתיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי - פטורות ההכנסות שלהלן מתשלום דמי ביטוח, החל משנת 2008:

1. הכנסות מדיבידנד, שנקבע בגינו שיעור מס מוגבל בסעיף 125ב לפקודה (למעט הכנסה מדיבדנד בחברה משפחתית, הכנסה מדיבידנד בחברת בית הכנסה מדיבידנד בחברה שקופה). כלומר יש פטור מדמי ביטוח לדיבידנד שנקבע בגינו מס מוגבל לפי סעיף 125ב לפקודה ויש פטור מדמי ביטוח על דיבידנד, שמקבל בעל מניות מחברה רגילה (לרבות בעל שליטה).

דמי ביטוח מדיבידנד בחברה משפחתית ודמי ביטוח מדיבידנד בחברת בית – דמי ביטוח מדיבידנד שמקבל בעל שליטה בחברה משפחתית ובחברת בית

הכנסות מדיבידנד בחברה משפחתית והכנסות מדיבידנד בחברת בית ייחשבו להכנסה פסיבית בידי בעל שליטה בחברה משפחתית ובעל שליטה בחברת בית והם יחויבו בדמי ביטוח לאומי. כלומר יש לשלם דמי ביטוח מדיבידנד שמקבל בעל שליטה בחברה משפחתית ויש לשלם דמי ביטוח מדיבידנד שמקבל בעל שליטה בחברת בית.

לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית