אישור
דף הבית > חשבפדיה > דיבידנד / דיווידנד עידוד השקעות הון
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דיבידנד / דיווידנד עידוד השקעות הון הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

חוק עידוד השקעות הון - דיווידנד שמקורו בהכנסה מועדפת:

סעיף 51יח לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 קובע כי על דיווידנד ששולם ליחיד מהכנסה מועדפת יחול שיעור מס של 15%. קרי - דיווידנד המחולק לחברה יהא פטור ממס עד לחלוקתו ליחיד או לחברה תושבת חוץ (כפוף לאמור באמנות למניעת כפל מס). עם זאת, במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) התשע"ג-2013 (חוק ההסדרים), הועלה שיעור המס בגין דיווידנד מרווחי מפעל מועדף המחולק החל מיום 1.1.2014 ל-20%.

שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית