אישור
דף הבית > חשבפדיה > קצבת שאירים
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

קצבת שאירים הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

קצבת שאירים

ביטוח שאירים נועד להבטיח אמצעי קיום לשאירים - אלמן/ה ויתומים של תושב/ת ישראל שנפטר/ה (חוץ מפטירה בגלל מלחמה או מחמת פשע).

תביעה לקצבת שאירים יש להגיש בטופס תביעה לקצבת שאירים. בטופס מפורטים המסמכים שיש לצרף לתביעה. אפשר לשלוח את התביעה בדואר.

תביעה לקצבת שאירים יש להגיש לביטוח הלאומי לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר יום הפטירה. אם התביעה הוגשה לאחר 12 חודשים מיום הפטירה, הזכאי יקבל את הקצבה רטרואקטיבית בעד תקופה שאינה עולה על 12 חודשים.

קצבה לאלמן או לאלמנה

סכום הקצבה נקבע על פי גיל האלמן/ה ועל פי מספר הילד/ים שעמו/ה.

סכומי קצבת השאירים לחודש - החל ב-1.1.2012

לאלמן/ה בגיל 50-40 בלי ילדים1,113 ש"ח
לאלמן/ה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים1,481 ש"ח
לאלמן/ה בגיל 80 ומעלה1,565 ש"ח
לאלמן/ה עם ילד אחד2,176 ש"ח
לאלמן/ה עם שני ילדים2,871 ש"ח
לכל ילד נוסף695 ש"ח
לילד בנסיבות מיוחדות (יתום משני הורים, יתום יחיד שהורהו אינו זכאי לקצבת השאירים)921 ש"ח
פסיקה
שאלות
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית