אישור
דף הבית > חשבפדיה > דירת נופש/ חדר אירוח/ צימר
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

דירת נופש/ חדר אירוח/ צימר הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

מס ערך מוסף

מי שמקים עסק של בית מלון, רשאי להירשם כעוסק מורשה על פי תקנה 13(5) לתקנות מס ערך מוסף (רישום) בהיותו מי שעיסוקו מכירת זכויות במקרקעין, ולא יוכל לשנות מעמדו לעוסק זעיר פטור גם אם מחזור עסקאותיו נמוך מתקרת הפטור הקבועה בסעיף 31(3) לחוק.

על עסקאותיו של בעל צימר (דירת נופש או חדר אירוח), כאמור, לא יחול הפטור בשל השכרה למגורים אלא הסיפא של סעיף 31(1) לחוק מס ערך מוסף (השכרה לשם אירוח ב"בית מלון"), לפיכך עסקאות השכרת הצימר (דירת נופש או חדר אירוח) יחויבו במס ובשיעור המלא בגין הצימר (דירת נופש או חדר אירוח).

באשר ללינה של תייר בצימר (דירת נופש או חדר אירוח), כאמור יחולו הוראות סעיף 30(א)(8) לחוק עם תקנות 12 ו-12ב לתקנות מע"מ.

לעניין מועד החיוב במס תחול תקנה 7(א)(4) לתקנות מע"מ, כלומר החיוב יתבצע על בסיס מזומן.

כאשר צימר (דירת נופש או חדר אירוח) משמש שלא לצורכי עסק (למשל, למגורי קרובי משפחה), יחויב בעל הצימר במס בגין "שימוש לצורך עצמי". המחיר ייקבע לפי הכללים שבסעיף 10 לחוק מס ערך מוסף, כלומר לפי תעריף ההשכרה לנופשים, ומועד החיוב במס הוא כאמור בסעיף 25(2) - עם קבלת החזקה בצימר (דירת נופש או חדר אירוח) או עם תחילת השימוש, כאמור.

מס הכנסה

בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), מפורטים סוגי העסקים הבאים: "בית מלון, פנסיון, מחנה נופש או בית הבראה". ההחלטה אם צימר או דירת נופש או חדר אירוח כלולים באחד מאלה או שיש לראותם כעסק שונה, תיקבע על בסיס פרשנות בלבד.

בדרך של היקש אפשר לקבוע כי כל יתר המונחים בהוראה האמורה (בית מלון, פנסיון ובית הבראה) משקפים מקום או מבנה עסקי בעל היקף משמעותי, למטרת הלנת אורחים באופן מסחרי מובהק בלבד, בעוד צימר (דירת נופש או חדר אירוח) משקף הלנת אורחים במעין "חדר בתוך הבית" או סמוך לו. ההנחיה העוברת כחוט השני בהוראות היא קביעת מהות ספרי החשבונות על פי היקפו ועל פי גודלו של העסק. ככל שהעסק הוא בעל מחזור והיקף גדולים יותר כך הדרישות מבעל העסק גבוהות יותר באשר לסוג הפנקסים שינהל. הדבר בולט במיוחד בהבחנה בין עסקים בעלי מחזורים עסקיים הטעונים רישום בשיטה הכפולה לעומת אלה שבעניינם אפשר להסתפק ברישום החד צדי. כך גם בענייננו - החייבים בניהול ספר אורחים הם עסקים בעלי היקף משמעותי, ואילו השכרת חדר נופש צימר בלבד אינה נכללת באותה הגדרה.

מיסוי מקרקעין

עמדת רשות המסים היא כי דירות המיועדות לעמוד לרשות הציבור הרחב כמו צימרים או דירות נופש או חדרי אירוח במשך מרבית השנה אינן יכולות להיות על פי טיבן "דירות מגורים", ועל כן לא יהיו זכאיות להכרה במדרגות מס רכישה או לפטור ממס שבח במכירתן. מאידך גיסא, הן אף לא ייחשבו דירה נוספת לעניין בחינת שלילת פטור ממס שבח על דירת מגורים אחרת או קבלת מדרגות מס בעת רכישת דירה אחרת כדירה יחידה.

פסיקה
שאלות
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית