אישור
דף הבית > חשבפדיה > קצבת זקנה – קצבת אזרח ותיק
אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים".
חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.

קצבת זקנה – קצבת אזרח ותיק הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
טבלאות מידע
ערכים מקושרים

סעיף 244 בפרק י"א לחוק הביטוח הלאומי, דן בקצבאות זקנה - קצבאות אזרח ותיק.
כל מבוטח (גבר או אישה) זכאי לקצבה בסיסית המחושבת על פי שיעור של 17.7% מהסכום הבסיסי, וזאת בתנאי שצברו תקופת אכשרה מתאימה.
לקצבת זקנה - קצבת אזרח ותיק זכאים תושבי ישראל שהגיעו לגיל המזכה בקצבת זקנה - קצבת אזרח ותיק , ובלבד שהיו מבוטחים פרק זמן כנדרש בחוק ושולמו בעדו דמי ביטוח כחוק.
גבר מבוטח בקצבת זקנה קצבת אזרח ותיק - ניתן לראות בטבלאות מידע

אשה מבוטחת בקצבת זקנה קצבת אזרח ותיק - ניתן לראות בטבלאות מידע

דחיית קצבת זקנה
סעיף 249 לחוק הביטוח הלאומי דן בתוספת דחיית קצבה. פרשנות הסעיף היא כי תינתן תוספת דחיית קצבה בשיעור 5% בעבור כל שנת דחיית מועד קבלת קצבת הזקנה, למבוטח שיש לו הכנסה ממשכורת או ממשלח יד.
מבוטח שהייתה לו הכנסה כאמור במשך תשעה חודשים לפחות מתוך שנה פלונית - יראוהו לעניין סעיף זה כאילו הייתה לו הכנסה זו במשך כל השנה.
בשולי הדברים נסב את תשומת הלב לעובדות כדלקמן:
מבוטח שעובד והכנסתו מעבודה פחותה מן ההכנסה המותרת המרבית, אשר יש לו הכנסה שאינה מעבודה העולה על הסכום המרבי - זכאי לתוספת דחיית קצבה.
מבוטח שאינו עובד אשר יש לו הכנסה שאינה מעבודה העולה על ההכנסה המותרת המרבית - אינו זכאי לתוספת דחיית הקצבה האמורה.
הגיל הראשון גיל הפרישה - הגעת לגיל המזכה בקצבת זקנה קצבת אזרח ותיק
כשתגיע לגיל הפרישה תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת אזרח ותיק, בתנאי שאת/ה עומד/ת במבחן הכנסות. ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון. גיל הפרישה של גברים כיום הוא 67 שנים.
גיל הפרישה של נשים נקבע בהתאם לתאריך הלידה, כפי שמפורט בטבלת גיל הפרישה לנשים בדף זה בקטגוריית טבלאות.
חשוב לדעת, קביעת גיל הפרישה לנשים שנולדו מ-1.3.1956 ואילך נמצא בדיונים בוועדת הכספים של הכנסת.

הגיל השני הגיל המזכה בקצבת זקנה קצבת אזרח ותיק -
אם לא היית זכאי לקצבת אזרח ותיק בגיל הראשון (גיל הפרישה), בגלל שהיו לך הכנסות גבוהות, הרי שבגיל השני (גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק) תהיה זכאי לקצבה, בלי קשר להכנסותיך.
גיל הזכאות לקצבה לגברים הוא 70 שנים.
גיל הזכאות לקצבה לנשים הוא בהתאם לתאריך לידתן, כפי שמפורט בטבלת גיל הזכאות לנשים בדף זה בקטגוריית טבלאות.

חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית