אישור
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה

רשימת מומחים

פנייה חדשה למרכז מומחים
רו"ח אלי גורנשטיין
מידע אישי

מומחה בכל תחומי המסים - שותף מיסים במשרד רואי חשבון שטראוס לזר שות

פרסומים אחרונים
הכרה בהפסדי הון בגין אי יכולת פירעון הלוואות בעלים
28/11/2018
דיווח וקבלת חשבונית מס או קבלה בהעברת מלאי ביציאה משותפות שאינה איגוד מקרקעין לשותף היוצא וקבלת תמורה בגין כסף שהפקיד בשותפות
03/10/2018
העברת נכסים במינימום מס בפירוק חברה שהיא איגוד מקרקעין
28/08/2018
הסדרי מיסוי לקרן פרטית להשקעה במקרקעין
25/06/2018
חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו
22/04/2018
המרת הלוואה להון מניות
28/12/2017
חלופות המיסוי במכירת מניות על ידי יחיד או על ידי חברה בבעלות היחיד
15/09/2014
אופן קיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים שנוצרו לפני שנת 2005
20/01/2014
קיזוז דמי פינוי ששולמו לנישום כנגד דמי פינוי שהוא נדרש לשלם בסכום זהה
20/01/2014
אימתי תיחשב חברה משפחתית לחברה שקופה?
27/02/2011
אופציה לרכישת זכות במקרקעין
27/12/2010
קיזוז הפסד הון שנוצר במכירת ניירות ערך
05/05/2008
דמי שכירות על השכרת דירת מגורים יכולים להימסות באחת מחלופות המיסוי כטעם המשכיר, והוא יכול להחליפה באחרת
13/12/2007
העברת נכס מקרקעין מבעלות חברה מסחרית אל הבעלות הפרטית של בעלי מניותיה
14/05/2007
האם הוצאות ריבית על הלוואה בביטחון משכנתא, על דמי ביטוח הבריאות, ועל דמי הביטוח הלאומי כלולות בטבלאות "הוצאות המחיה" ?
31/10/2004
מיסוי שכירים דצמבר 2018
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית