אישור
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה

רשימת מומחים

פנייה חדשה למרכז מומחים
רו"ח אלי גורנשטיין
מידע אישי

מומחה בכל תחומי המסים - שותף מיסים במשרד רואי חשבון שטראוס לזר שות

פרסומים אחרונים
מיסוי משיכת בעלים לפי סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה
15/04/2019
מועד חיוב המס והוצאת חשבונית לחברה יזמית המוכרת דירות בפרוייקטים – טרם קבלת אישור לטופס 50
28/02/2019
הכרה בהפסדי הון בגין אי יכולת פירעון הלוואות בעלים
28/11/2018
הסדרי מיסוי לקרן פרטית להשקעה במקרקעין
25/06/2018
מיסוי הכנסות ממסחר במטבע חוץ דרך חברות פורקס
24/05/2017
כדי לקזז הפסד שוטף מפיתוח אפליקציה יש לעמוד במבחני עסק
22/02/2016
חלופות המיסוי במכירת מניות על ידי יחיד או על ידי חברה בבעלות היחיד
15/09/2014
אופן קיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים שנוצרו לפני שנת 2005
20/01/2014
קיזוז דמי פינוי ששולמו לנישום כנגד דמי פינוי שהוא נדרש לשלם בסכום זהה
20/01/2014
אימתי תיחשב חברה משפחתית לחברה שקופה?
27/02/2011
אופציה לרכישת זכות במקרקעין
27/12/2010
קיזוז הפסד הון שנוצר במכירת ניירות ערך
05/05/2008
דמי שכירות על השכרת דירת מגורים יכולים להימסות באחת מחלופות המיסוי כטעם המשכיר, והוא יכול להחליפה באחרת
13/12/2007
העברת נכס מקרקעין מבעלות חברה מסחרית אל הבעלות הפרטית של בעלי מניותיה
14/05/2007
האם הוצאות ריבית על הלוואה בביטחון משכנתא, על דמי ביטוח הבריאות, ועל דמי הביטוח הלאומי כלולות בטבלאות "הוצאות המחיה" ?
31/10/2004
מכללה- השתלמות מע"מ- 20+22.5.19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית