אישור
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה

רשימת מומחים

פנייה חדשה למרכז מומחים
עו"ד אורי גולדמן
מידע אישי
מומחה במיסים משרד י.גולדמן את ג. ברון עורכי דין
פרסומים אחרונים
דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על עסקאות עם הרשות הפלסטינית בסכום העולה על 50,000 ש"ח
28/02/2019
פניה לרשות המסים בבקשות החרגה מחוק צמצום השימוש במזומן
10/01/2019
קבלת שכ"ט מאדם פרטי לעוסק – על פי החוק לצמצום השימוש במזומן
06/12/2018
הגדרת שכר עבודה בחוק לצמצום השימוש במזומן
02/12/2018
תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון
02/09/2015
הליך של גילוי מרצון אנונימי אינו יכול להתבצע בידי מייצג שאין לו חיסיון
08/01/2015
סבתא חסכה ארבעה מיליון ש"ח "בבית" במשך 30 שנה ומעוניינת היום להפקידם בבנק
05/01/2015
ביהמ"ש העליון מכריע: המועד הקובע לעניין שומה הוא מועד שליחתה - פס"ד יוסי נאמן
16/12/2014
התשלומים שאפשר להעביר לחו"ל שבגינם אין צורך באישור לפטור מניכוי מס במקור
22/04/2014
חוב אבוד של נותן שירותי מטבע וניכיון שיקים מסחריים
05/04/2012
מיסוי נישום בגין עסקת תיווך שביצע בספרד
27/03/2012
חובת הדיווח וגילוי מרצון לצורך מס הכנסה בגין חשבון בנק בחו"ל
26/02/2012
רישום נותן שירותי מטבע כעוסק מורשה וכמוסד כספי
24/11/2011
ניכוי מס במקור על מתנה לקרוב משפחה שהוא תושב חוץ
20/03/2011
הגברת נטל השכנוע לצורך התרת הוצאת דמי ניהול
30/09/2005
מכללה- השתלמות מע"מ- 20+22.5.19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית