אישור
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה

רשימת מומחים

פנייה חדשה למרכז מומחים
עו"ד, רו"ח אהרון ברגר
מידע אישי
פרסומים אחרונים
היבטי מע"מ בגין אחת מדירותיו של יזם בפרויקט תמ"א 38 שהשאיר בבעלותו למטרת השכרה
14/02/2019
היבטי חבות מע"מ בגין חלוקת רווחים חודשית לכל שותף בשותפות של עורכי דין
25/02/2018
טרקטורון ורכב שטח שישמשו עסק של טיולי שטח – יותרו בניכוי מס תשומות לעוסק
22/02/2016
תמלוגים ממכירת ספרים בחו"ל דרך אתר אמזון באינטרנט – מע"מ בשיעור אפס
02/07/2015
השכרה של דירת נופש חייבת במע"מ
11/06/2015
חובת דיווח בהליך גילוי מרצון ליורשים של נפטר
20/04/2015
ניכוי מס תשומות בגין רכישת דירת מגורים על ידי חברה לצורכי משרד
03/02/2015
חיוב מע"מ במכירת אופציה לרכישת נדל"ן
11/08/2014
ניכוי מס תשומות לחברה קבלנית המקבלת שירותי בנייה במסגרת תמ"א 38
22/06/2014
ניכוי מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהתקבלה מהרשות הפלסטינית
13/03/2014
מע"מ בשיעור אפס על שירותי לינה לתיירים
24/07/2011
ניכוי מס תשומות ליחיד שרכש מערכת סולרית להפקת חשמל
26/06/2011
מע"מ על ריבית והפרשי הצמדה בגין הלוואת בעל שליטה זר לחברה בשליטתו
27/01/2011
קיזוז מע"מ תשומות בעסקת אקראי במקרקעין
25/11/2010
כיצד נקבע מחירה של עסקת קומבינציה?
20/07/2009
מכללה- השתלמות מע"מ- 20+22.5.19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית