אישור
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה

רשימת מומחים

פנייה חדשה למרכז מומחים
עו"ד משה גבע
מידע אישי

המשיב/הכותב - מייסד ושותף במשרד עורכי הדין גבע-גריידי המתמחה במתן יעוץ מקצועי ומשפטי בתחום המיסים. עבד ברשות המיסים במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים. חבר פורום מסים בלשכת עורכי הדין moshe@gevalaw.co.il, www.geva-grady.co.il

פרסומים אחרונים
סוגיות שונות בחוק לצמצום השימוש במזומן
06/12/2018
סמכות מס הכנסה לדרישת דוחות וידיעות אינה מוגבלת בזמן
11/07/2018
פקיד שומה יכול לדרוש מנישום להגיש הצהרת הון לגבי כל מועד, גם אם עברו שנים רבות
25/04/2018
חוקיות מסירת פרוטוקול שהגיע לנישום בפקס ונקבע כי הוא מהווה צו שומה
25/10/2015
תיקון שומה לקבלת החזר מס לנכה שקיבל אישור לפטור ממס הכנסה רטרואקטיבית
19/10/2015
דרכי פעולה מול הוועדה לקבילות פנקסים לאחר פסילת ספרים
12/02/2015
סמכות פקיד השומה לטעון כנגד נתון שנכלל בהצהרת הון
11/01/2012
מועד התיישנות שומה שתוקנה תיקון יזום בידי פקיד שומה
28/08/2011
שומה בהסכם אינה מהווה הסכמת נישום לפסילת ספריו על פי סעיף 130ג לפקודה
31/01/2011
פסילת ספרים בשל אי רישום תקבול
26/12/2010
קנס לפי סעיף 190(א)(2) לפקודה בגין הקטנת מקדמות או ביטולן
25/11/2010
ביקורת ניהול ספרים - מורה נבוכים קצר
25/10/2010
האחריות על שמירת מסמכים שנצברו אצל יועץ מס
19/08/2010
דרישה להגשת דוחות רטרואקטיבית
09/06/2010
ערעור על ממצאי ביקורת ניהול ספרים לפני פסילת ספרים
21/04/2010
מיסוי שכירים דצמבר 2018
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית