אישור
דף הבית > מבזקים

מבזקים

גיליון 1123 - 18/04/2019
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

חגים

 
מאמרי מומחים
 
מיסוי מקרקעין והתחדשות עירונית: "בשורת פסק הדין בעניין אייוגה ביחס לדחיית יום המכירה בעסקת תמ"א 38 על עסקאות בין יזמים"

לאחרונה פורסם פסק דינה של ו"ע מיסוי מקרקעין בעניין אייוגה. פסק הדין קובע, כי דחיית יום המכירה בעסקת תמ"א 38 דוחה את כינונה של הזכות במקרקעין בידי היזם, ואת הפיכתו של היזם לאיגוד מקרקעין. פסק הדין בעל חשיבות רבה בהפחתת נטל המס הכרוך בעסקאות תמ"א 38 מנקודת מבטם של היזמים ויש בו כדי לתמרץ את התמ"א על שלל סוגיה, שכזכור היא בעלת חשיבות לאומית.

למאמר מאת עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ועו"ד (חשבונאי) שי ארז - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
מס הכנסה - דע זכויותיך וחובותיך 2018

רשות המסים בישראל פרסמה את החוברת במס הכנסה "דע זכויותיך וחובותיך" לשנת המס 2018.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
דחיית מועד הגשת הדוח השנתי לשנת 2018 - לידיעת כל החייבים בהגשת דוחות שנתיים למס הכנסה

מועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2018 ליחידים החייבים בהגשת דוח ידני (שאינו מקוון) יידחה עד ליום חמישי 31.5.19. מועד הגשת הדוח השנתי לשנת המס 2018 ליחידים ולחברות החייבים בהגשת דוח שנתי מקוון יידחה עד ליום ראשון, 30.6.19.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
התקבלה בקשת נאמן בהליכי הקפאה של חברה לעבודות תשתית למתן הוראות – הכספים שיתקבלו במהלך ההקפאה ישמשו אותו לתשלום משכורות

בית המשפט המחוזי קיבל בקשה שהגיש נאמן של חברה לעבודות תשתית להשתמש בכספים שיועברו לידיו לצורך תשלום משכורות לעובדים ולדחות את בקשת הבנק למינוי כונס נכסים. נפסק כי הכספים שיתקבלו במהלך ההקפאה כתוצאה מביצוע עבודות במהלכה, לרבות החזרי בלו על סולר, ישמשו את הנאמן לצורך תשלום משכורות לעובדי החברה והוצאות שוטפות. נוסף על כך נקבע כי אין מקום למינוי כונס נכסים מטעם הבנק, שהוא אחד מנושי החברה, אשר יפעל למימוש חובות הלקוחות ועדיף כי המימוש ייעשה בידי הנאמן.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
נדחה ערעורו של יועץ פיננסי - פיצויים בסך 2 מיליון ש"ח שקיבל במסגרת הסדר פשרה בגין "עוגמת נפש" ימוסו כהכנסה פירותית מכוח סעיפים 2(2) ו- 2(1) לפקודת מס הכנסה

בית המשפט המחוזי דחה ערעור הנוגע לסיווגם של תשלומים ששולמו ליועץ פיננסי על פי הסכם פשרה שהביא לידי סיום שתי תביעות שהגיש נגד מעסיקיו ובין היתר כלל רכיב של "עוגמת נפש" בגובה של 2 מיליון ש"ח. נקבע כי לא עלה בידי היועץ להוכיח כי המהות האמתית של התשלום בסך של 500,000 דולר (בניכוי יחסי של שכר טרחת עורך דין) היא פיצוי בגין "עוגמת נפש". עוד נקבע כי היועץ לא הוכיח את תוכן עוגמת הנפש שנגרמה לו ולא הביא ראיות משכנעות בגין מה שולם לו סכום כה חריג וכיצד חושב.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
מיסוי משיכת בעלים לפי סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה

סעיף 3(ט1) לא יחול על משיכות של כספים מחברה אם סכום משיכות הכספים המצטבר מאותה חברה לא עלה ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלפניה על 100,000 ש"ח. עלה סכום המשיכה כאמור לעיל על 100,000 ש"ח יראו את כל סכום המשיכה כמשיכת כספים. מועד אירוע המס בידי בעל המניות, לגבי משיכה של כספים מהחברה יחול בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו הכספים. לאור האמור, אם משיכת הבעלים ביום כלשהו בשנת 2017 וביום כלשהוא בשנת המס שלפניה (2016) עלה על 100,000 ש"ח, יחול סעיף 3(ט1) ויהיה צורך להכיר בהכנסה רעיונית בגין יתרת משיכת הבעלים שנוצרה בשנת 2016.

לתשובה מאת אלי גורנשטיין רו"ח, (משפטן), M.B.A. - לחץ כאן
 
חובת חלוקת דיווידנד מיתרת כסף שנשארה בחברה שהפסיקה פעילות או התרת ניצול היתרה לתשלום פנסיה לבעל מניות

ככל שיתרת כספים זו אכן משקפת את סכום הפנסיה התקציבית העתידית המבוססת על תחשיבים אקטואריים אשר נרשמה במאזן - הרי ממילא כנגד אותם מזומנים - אין כל עודפים בחברה, ולכן לא מגיעים לתנאי הסף המספריים הנדרשים כדי להחיל את הסעיף. מעבר לכך, גם אם קיימים עודפים בחברה, הרי כל עוד רווחיה הנצברים של החברה אינם עולים על חמישה מיליון שקלים לתום השנה הרלוונטית וכן על שלשה מיליון שקלים כפי שהוסבר לעיל, הרי ממילא לא יוחל הסעיף.

לתשובה מאת עו"ד יניב שקל ועו"ד איילת הלל בירנצויג - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון - תלוש שכר
על כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים, ולמעשה על כל מעסיק שהוא צד ליחסי עבודה, מוטלת האחריות לידיעת חוקי העבודה ולשמירה על קיומם, ולפיכך חובה שיהיו בידיו כלים להתמודדות היומיומית עם מצבים שונים מעולם זה. ביום זה נלמד על תלוש השכר וחוק הגנת השכר וכן נקבל כלים לקריאת תלוש השכר באופן הנכון.
 
יום עיון פנסיוני מעסיק/חשב שכר
בשנים האחרונות אנו עדים לאינסוף שינויי חקיקה בתחום מיסוי הפרישה. מיסוי הפרישה מתחיל אצל חשב השכר שמוציא את טופס 161 העת פרישת העובד. מילוי לא נכון של הטופס יכול לגרום לנזקים כספיים לעובד וגם למעביד. ביום עיון זה נלמד את הכללים למילוי נכון של ניירת הפרישה ונדבר על דרכי העבודה הנכונים בהתאם להנחיות מס הכנסה. כמו כן, יוצגו חידושים בנושא שירותי תפעול למעסיק, תפקידו של הגורם המתפעל והממשק האחיד.
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
יום עיון המשולש הפנסיוני
הנכם מוזמנים להתעדכן בעולם הפנסיה- הלכה למעשה. דיני עבודה- העברת כספים ושמירה על זכויות העובדים, שינויים וחידושים בתקנון קרנות הפנסיה, מיסוי פנסיוני- הטבות מס ניכויים וזיכויים.
 
סדנת אקסל טבלאי לאנשי כספים
הכרת השימוש ב-Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של תוצרים המופקים מתוך בסיסי נתונים גולמיים. דגש הקורס הוא על עבודה מול מסדי נתונים ומיועד בעיקר לכלכלנים ואנשי כספים, העובדים באופן שוטף עם התוכנה.
 
ניכוי מס במקור
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור, לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.
 
Excel Basic
תוכנת ה-Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הסדנה המוצעת כאן, מלמדת עד כמה, בעצם, זוהי תוכנה פשוטה לשימוש. התוכנת מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם, למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דו"חות ומאזנים, וליצור מהם תרשימים.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
Excel ביניים
הקורס מיועד לאנשים שעובדים על תוכנת האקסל ביום- יום ( יודעים להקליד נתונים לעצב אותם ולבצע נוסחאות פשוטות) ורוצים לייעל את עבודתם, הסדנה מלמדת כלים מתקדמים, פונקציות, טיפים וקיצורי דרך ומראה עד כמה אפשר לפשט את העבודה ולבנות הכל בקלות ובמהירות!
 
ביטוח לאומי
סדנת לימוד מעשית ומקיפה המתייחסת כולה לשכירים ועצמאים בהיבטי חיוב דמי ביטוח לסוגי מבוטחים שונים,תיאום דמי ביטוח, גמלאות וקצבאות, צוו סיווג מבוטחים, מבוטחים השוהים בחו"ל ועוד..
 
העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל- הלכה למעשה
נושא העסקתם של עובדים זרים ומסתננים בישראל, הינו נושא חשוב שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. יום העיון יעסוק בפן המשפטי ובפן המיסויי של העסקתם בדיני עבודה, וכן יעניק נקודת מבט פרקטית על התנהלות המעסיקים מול גורמי הממשלה הרלבנטיים. יום העיון יכלול הרצאות אורח מיוחדות של רו"ח רמי אריה, מומחה במיסוי, וכן של ראש מינהל האוכלוסין במשרד הפנים.
 
 
 
מכללה- השתלמות מע"מ- 20+22.5.19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית