אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
החוקים הנצפים ביותר
פינת המומחה
פנסיה לעצמאים ושינויים במיסוי יחיד רו"ח אליק גנדלמן בחוק ההתייעלות הכלכלית, הידוע בכינויו "חוק ההסדרים" לשנות המס 2018-2017, נקבע שינוי מהפכני לעניין הפרשות לפנסיה לעצמאים - חובת הפרשה לקצבה ו...

משנת 2017 מיסוי כפול על "חברות ארנק" עו"ד ורו"ח אריה רמי כל בעל חברה הנותנת שירותי ניהול וייעוץ צריך לבדוק באופן דחוף האם הוראות המיסוי לגבי "חברת ארנק" לפי חוק ההתייעלות לשנים 2017 ו-2018 חלות לגב...

תיקונים בחוק ההסדרים לשנת 2017 ואילך בנושאי הביטוח הלאומי רו"ח אורנה צח-גלרט רו"ח אורנה צח-גלרט סוקרת את עיקרי השינויים והתיקונים שנעשו בחוק ההסדרים בעיקר לעניין דמי ביטוח, קצבאות זקנה ושאירים, ביטול ועדת שומה, חיסכון וסיו...

הוראת שעה בדבר חלוקת דיווידנד בשיעור מס מופחת של 25% עד 30.9.2017 רו"ח טובה הילמן כדי לאפשר לבעלי המניות המהותיים בחברות שבהן צבורים רווחים שלא חולקו עד למועד כניסת החוק להיערך לקראת התיקונים הללו, נקבעה במסגרת חוק ההתייעלות הוראת ש...

חדשות לכל החדשות
חקיקה
תקנות חוק ההתייעלות הכלכלית – מענק לחייב במס ריבוי דירות בעד מכירת דירה25/01/2017

פורסמו התקנות לחוק מיסוי מקרקעין הקובעות כללים למתן מענק לחייבי מס ריבוי דירות שמכרו את דירותיהם. הכללים יהיו תקפים למי שמכר את דירתו החל מ-1.1.17. התנאים לקבלת המענק: המכירה צריכה להיות מ-1.1.17 עד 1.10.17. המכירה לא נעשתה ללא תמורה ולא לקרוב משפחה, וכמו כן, לא על פי סעיף 5ב' לחוק מיסוי מקרקעין. הרוכש הוא חסר דיור או בעלים של דירה יחידה שהצהיר כי הוא משפר דיור המתחייב למכור את הדירה הישנה בתוך 18 חודשים מיום הקנייה. גובה המענק יהיה בגובה מס השבח או 85,000 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, והמענק יינתן בלא יותר מ-3 מכירות דירה.

חוזרים
ועדת הכספים אישרה הגשת דוח אחד עבור חייבי דיווח מפורט למע"מ24/01/2017

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום, 23.1.2017, תיקון לחוק מע"מ לפיו עוסקים החייבים בדיווח מפורט יגישו את הדיווח המפורט כדו"ח תקופתי (דוח אחד בלבד), וזאת עד ל-23 לכל חודש. כידוע, חייבים כיום בהגשת דוח מפורט עוסקים יחידים אשר מחזור עסקאותיהם עולה על 2.5 מיליון שקלים חדשים וכן עוסקים אשר חלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה וחברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על 1.5 מיליון שקלים חדשים.

חוזרים
עדכון מדרגות מס רכישה החל מיום 16.1.2017 ועד 15.1.2018 בהתאם לעליית המדד בשנת 201618/01/2017

ביום 16.1.17 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בשנת 2016. להלן מדרגות המס שיחולו על רוכש דירת מגורים יחידה ומדרגות מס הרכישה שיחולו על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה).

חוזרים
מיסוי פעילות במטבעות וירטואליים (דוגמת ביטקוין)15/01/2017

רשות המסים בישראל פרסמה טיוטת ה"ב הקובעת סיווג הכנסות הנובעות משינויים בערכי מטבעות וירטואליים והשפעתם לעניין מיסוי מטבעות אלה לצורך מס הכנסה ומס ערך מוסף.

חוזרים
דחיית המועד לדיווח ולתשלום מס הכנסה, ניכויים ומע"מ מ-15.1.17 ל-16.1.1711/01/2017

לבקשת הלשכות המקצועיות (החליט מנהל רשות המסים, לדחות את מועד הגשת הדיווח והתשלום התקופתי בגין מקדמות מס הכנסה, ניכויים ומע"מ, מיום ראשון 15.1.17, עד ליום שני 16.1.17.

עדיין לא רשום ל"כל מס"? באמצעות הרשמה לאתר "כל מס" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
EXCEL מתקדם מכללת מגמות, פארק עופר, פתח -תקוה, דרך אם המושבות 94 | 20/02/2017 לפרטים
והרשמה

Excel Basic מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 21/02/2017 לפרטים
והרשמה

החוק לעידוד השקעות הון הטבות מס, חוק האנג'לים, תכניות המדען הראשי מלון קרלטון, תל-אביב | 23/02/2017 לפרטים
והרשמה

מומחי חשבים בוידאו עוד כתבות מצולמות
טופס 5329
13/08/2014

הטבות מס למשקיעים בשותפויות נפט וגז
13/08/2014

פטור ממסוי מקרקעין -החל משנת 2014
12/11/2013

מדד מחירים 99.80 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9673.00 ש''ח שכר מינימום 5000.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 421.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל מס