אישור
חיפוש מתקדם:
כל מאגרי המידע
כל הנושאים
כל התאריכים
אזכורים ועוד
החוקים הנצפים ביותר
פינת המומחה
הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018)* בנושאי הביטוח הלאומי רו"ח אורנה צח-גלרט הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 קובעת מספר תיקונים חשובים בחוק הביטוח הלאומי. ל...

הפרשות לקרן השתלמות בשנת המס 2016 לעצמאיים, שכירים ובעלי שליטה רו"ח אליק גנדלמן לקראת סיומה של שנת המס 2016 אנו מביאים את הנתונים להפרשות לקרן השתלמות לשכירים, עצמאיים ובעלי שליטה

הטבות מס בגין הפקדות בקופת גמל לקצבה בשנת המס 2016 רו"ח אליק גנדלמן לתום שנת המס 2016 אנו מפרסמים דברי הסבר והוראות לסוגי הטבות המס בגין הפקדות בקופות גמל. סוגי עמיתים, ניכויים וזיכויים בגין ההפקדות ודוגמאות לחישוב

עצות ו"טיפים" לתכנון המס לקראת סיומה של שנת המס 2016 ופתיחתה של שנת המס 2017 אריאל דרייפוס עו"ד, רו"ח לקראת תום שנת המס 2016 מצאנו לנכון להביא לפני הקוראים אוסף עצות בתחומים השונים. מטרת המאמר היא להפנות את תשומת הלב לנושאים השונים ולחדד נקודות חשובות....

חדשות לכל החדשות
חוזרים
הכרה בחלק מאירועי השריפות כנזק הזכאי לפיצויים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים30/11/2016

בימים האחרונים פרצו ברחבי ישראל שריפות רבות, אשר בחלקן גרמו נזקים רבים לרכוש. ממכלול המידע שהתקבל ברשות המסים ממשטרת ישראל ומנציבות כיבוי האש עולה כי, נכון למועד זה, מסקנת גורמים אלה הנה כי אירועי השריפות במקומות שיפורטו להלן, הן הצתות מכוונות שעולה בהן חשד סביר כי מקורן בפעולות איבה.

חוזרים
הנדון: עדכון מועד מדידת הגשת דוחות יחידים וחברות בהתאם להסדר הארכות למייצגים ל-8.12.201629/11/2016

לבקשת הלשכות המקצועיות עקב גל השריפות אשר פקד את המדינה, ובמסגרת המהלכים לשיפור השירות והקלה על ציבור המדווחים, החליט מנהל רשות המסים, להאריך את מועד מדידת ההגשה, עד ליום חמישי ה-8.12.16, לצורך מדידת הסדר הארכות למייצגים בלבד. יודגש, הארכה האמורה מתייחסת אך ורק לעניין מועד מדידת הסדר הארכות למייצגים.

חוזרים
מיסוי בעל שליטה בחברה21/11/2016

רשות המסים פרסמה חוזר שעוסק בכללי המיסוי החלים על חברה נשלטת זרה על פי תיקון מס' 198 לפקודה משנת 2013 בו נקבעו הסדרים לגבי חברה נשלטת זרה וחברת משלח יד זרה ושינויים שנעשו בכללי המיסוי החָלים על חברות אלה

חוזרים
בשורה ירוקה: ועדת הכספים אישרה את הצעת החוק למתן הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיות מתחדשות09/11/2016

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום פה אחד את הצעת החוק של שר האוצר ורשות המסים. מטרת הצעת החוק היא לעודד יצרני חשמל ביתיים, לרבות ועדי בתים, להפיק חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית או טורבינת רוח. עודפי החשמל המיוצר יימכרו לבעל רישיון ספק חיוני.

חקיקה
פורסמו שתי הצעות חוק: התכנית הכלכלית לשנים 2017 – 2018 וההתייעלות הכלכלית לשנים 2017 ו – 2018.01/11/2016

הצעת חוק התכנית הכלכלית עוסקת בתיקון לחוק מיסוי מקרקעין. התיקון המוצע מתפרסם בהצעת החוק הרצ"ב בסעיף 69 להצעה.. וזאת במועדי התחולה המנויים בהצעה: . בין היתר מדובר על אפשרות לרישום זכות במקרקעין בטאבו במקרים בהם החשש מאי-תשלום המס נמוך גם לפני שהסתיים הטיפול בתיק בידי רשות המיסים;. בנוסף , מוצע לקצר חלק מהמועדים הקבועים בחוק ביחס לטיפול משרדי מיסוי מקרקעין בדיווחים ולהמצאת אישורי מיסים. בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית מוצעים שינויים מהפכניים בכללי המיסוי, החל מיום 1.1.2017 ואילך. בין עיקרי הדברים המוצעים: הוראות לעצמאים לגבי חובת הפקדה בחיסכון פנסיוני לעצמאים, שינויים בשיעורי דמי הביטוח הלאומי המוטלים על עובד עצמאי, הפרשות לפיצויים ; שינויים בהוראות החוק לעידוד השקעות הון ; הגדלת הזיכוי למי שסיים לימודי מקצוע בהיקף שעות לימוד הזהה ל-1,700 שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה לנקודה שלמה ; שיעורי המס המוטלים על יחידים וחברות ; הגדלת שיעור המס המוטל על הכנסה מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת רווחים; חיוב במס של משיכת כספים או נכסים מחברה בידי בעלי המניות אשר אינם מוחזרים במועד שנקבע לעניין זהוהוראה משלימה ביחס להעמדת נכס מקרקעין לשימושו של בעל הַשליטה בחברה ; מיסוי חברות ארנק שהוקמו על-ידי שכירים !; שינויים במיסוי קיבוצים . במיסוי מקרקעין - הטלת מס על מחזיקי שלוש דירות או יותר בְּשל החזקת הדירה השלישית ומעלה.

עדיין לא רשום ל"כל מס"? באמצעות הרשמה לאתר "כל מס" יפתחו בפניך מספר אפשרויות לרשומים בלבד, בניהן:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות סוכן חכם לחיפושים שמורים.
  • אפשרויות חיפוש במאגרים, ניהול אזור אישי הכולל הסטורית פניות, מועדפים והערות.
  • שימוש באפליקציה הסלולארית וקבלת התראות.
  • קבלת עדכונים חמים ישירות לתיבת הדואר האישית שלך.
מנוי התנסות
אזור אישי אזור המידע האישי מאפשר לך לנהל ולרכז את הכלים והמידע שתבחר:
  • הפניית שאלות למומחי המס.
  • קבלת התראות.
  • ניהול הסטוריית הפניות ושמירת תשובות.
  • שמירת שאילתות והגדרת סוכן חכם.
  • ניהול מועדפים והערות.
כניסה לאזור האישי
קורסים
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים מכללת מגמות, אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 07/12/2016 לפרטים
והרשמה

קורס דיני עבודה מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, מתחם פארק עופר, פתח תקוה | 14/12/2016 לפרטים
והרשמה

יום עיון למזכירות בכירות ולבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים מלון קרלטון ת"א | 15/12/2016 לפרטים
והרשמה

מומחי חשבים בוידאו עוד כתבות מצולמות
טופס 5329
13/08/2014

הטבות מס למשקיעים בשותפויות נפט וגז
13/08/2014

פטור ממסוי מקרקעין -החל משנת 2014
12/11/2013

מדד מחירים 99.30 נק' ריבית הפריים 1.60 % שכר ממוצע 9464.00 ש''ח שכר מינימום 4825.00 ש''ח יום הבראה - פרטי 378.00 ש''ח יום הבראה - ציבורי 421.00 ש''ח יום הבראה - הסתדרות 421.00 ש''ח תקרת החזר נסיעות 22.60 ש''ח
לקבלת מנוי התנסות הקלק כאן
ותוכל\י להנות משרותי כל מס