אישור
דף הבית > מבזקים

מבזקים

גיליון 1045 - 19/07/2018
כל מס

''חדשות המס'' - מבית חשבים

 

כל מס

 
מאמרי מומחים
 
בקשה לביטול תושבות למפרע נדחתה בשל אי אמינות עובדתית וניצול רב של שירותי הבריאות בישראל

בית הדין הארצי לעבודה דחה ביום 27 במארס 2018 את ערעורו של מיכאל פייגין שתבע לבטל את תושבותו משנת 2003, וקבע כי לאור אי אמינות מוחלטת של עדויות ו"ראיות" המבוטח, ולנוכח מימוש מסיבי של זכאותו לשירותי בריאות מכוח חוק בריאות ממלכתי בישראל, במימון ציבורי, המבוטח היה תושב ישראל עד שנת 2013, המועד שבו הגיש את הבקשה לביטול תושבותו, עשור אחורנית.

למאמר מאת רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה - לחץ כאן
 
 
חוזרים
 
הקמת קרן תחזוקה הונית במסגרת הסכם לפינוי בינוי - החלטת מיסוי בהסכם

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי בהסכם בתחום מיסוי מקרקעין הדנה בהקמת קרן תחזוקה הונית, במסגרת פרויקט פינוי בינוי - שבה יפקיד היזם סכום כספי כולל מע"מ לפני מסירת הדירות לדיירים שמטרתה סיוע במימון ההוצאות השוטפות לדיירים לתחזוקת הדירות החדשות, בשל העלייה המשמעותית בהוצאות ועד הבית וכו' בעקבות שדרוג דירתם בסיום הפרויקט. הבקשה היא לאשר כי תשלום על ידי היזם לקרן תיחשב ל"תמורה בגין כיסוי הוצאות כרוכות" כמשמעותן בסעיף 49(כב)(א) לפרק חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין. הבקשה נתקבלה על פי תנאים נוספים שנקבעו.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
המועד הקובע לבחינת זכאות הדייר לפטור ממס בפינוי בינוי - החלטת מיסוי בהסכם

רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי העוסקת בנושא מיסוי מקרקעין - פרויקט פינוי-בינוי. מדובר באם ובן המחזיקים כל אחד דירה באותו מתחם. הבקשה: לאשר כי הזכאות לפטור מכוח סעיף 49כב לחוק, תיבחן נכון ליום חתימת ההסכם מול היזם ולא ביום המכירה הנדחה אשר נקבע לפי סעיף 49כ לחוק.

לחוזר רשות המסים - לחץ כאן
 
 
פסקי דין
 
התקבל ערעורה של חברת אחזקות על שומות מס שהוצאו לה בגין מכירת מניותיה לחברה זרה - סעיף 94ב לפקודת מס הכנסה חל בעניינה – פס"ד דלק הונגריה

בית המשפט המחוזי קיבל ברובם את ערעוריה של חברת אחזקות על שומות שהוציא לה פקיד שומה בגין מכירת אחזקותיה בחברת דלק אמריקאית. נקבע כי את ההגדרה "רווחים ראויים לחלוקה" ואת המונח "נתחייבו במס" יש לפרש באופן ההולם את התכלית שביסוד ההסדרים הקיימים בסעיפים 94ב, 126 ו־203(ב) לפקודת מס הכנסה הנוגעים למיסוי חברות בכלל ולמיסוי חברות במישור הבין-לאומי בפרט.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד שלי גולדמן - לחץ כאן
 
האם הוצאות הפיתוח הן חלק משווי המכירה לצורך חישוב מס הרכישה בעסקה בין שתי חברות קבלניות? – פס"ד אאורה השקעות

ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין דנה בסוגיה אם יש לקבוע כי הוצאות פיתוח הן חלק משווי המכירה לצורך חישוב מס רכישה בעסקה בין חברה קבלנית א' לחברה קבלנית ב', אם לאו. ובאופן קונקרטי יותר, האם יש בסיס בדין לאבחנה שיצר מנהל מיסוי מקרקעין חדרה בין מה שכונה על ידו החוליה הראשונה ברכישת הזכויות במקרקעין מרשות מקרקעי ישראל לעומת החוליה השנייה שרכשה זכויות מהחוליה הראשונה - בכל הקשור והמתייחס לקביעת שווי המכירה לצורכי חישוב מס הרכישה. נקבע כי המהות האמיתית של העסקה בין החברה הרוכשת לחברה שזכתה במכרז היא רכישה של זכויות חכירה במקרקעין בשיעור של 60% מהזכויות שהחברה הזוכה זכתה בהן במכרז, והתחייבות חוזית נפרדת לביצוע עבודות פיתוח.

לתקציר פסק הדין מאת עו"ד גל גומא אביטל - לחץ כאן
 
 
שאלות
 
הסדר מיסוי רווח הון בעת פירוק חברה מרצון במישור בעלי המניות - הקרוי גם "דיבידנד פירוק"

יש לציין כי יחול סעיף 94ב לפקודה לגבי רווחים ראויים לחלוקה כהגדרתם בסעיף 94ב לפקודה בחישוב רווח ההון במישור בעלי המניות. אגב, רווח הון זה קרוי "דיווידנד פירוק" אבל אין הכוונה לדיווידנד אלא לרווח הון במישור בעלי המניות.

לתשובה מאת רו"ח רן כהן - לחץ כאן
 
 
  להיות מעודכן כל הזמן! להדרכות נוספות לחץ כאן
 
יום עיון מקיף במיסוי שכירים
יום העיון מוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום המיסים, בכל הקשור לעובדים שכירים. סקירות מקיפות של הטבות המס, הזיכויים והניכויים, תיאומי מס, מיסוי עובדים שנשלחים לחו"ל והוצאות מוכרות לשכירים הגישים דוחות. הנגשת סעיפי הפקודה והוראותיה לציבור חשבי שכר, מעסיקים, מנהלי חשבונות, רואי חשבון ויועצי מס. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
מחלקת "כל עובד" בחברת "חשבים" ביום עיון מיוחד בנושאי: חוק שעות עבודה ומנוחה, הגברת האכיפה ותלוש השכר
דיני העבודה היו מאז ומעולם אבן יסוד ביחסי עבודה בכל המגזרים במשק הישראלי. חשיבותם של חוקי העבודה נעוצה, בראש ובראשונה, בחובת המעסיקים בהקפדה על קיומם, תוך שמירה על הזכויות הסוציאליות המוענקות מכוחם לעובדים. במסגרת חוקי העבודה ישנן הגבלות ומגנוני הסדרה ואכיפה ייחודיים, שמטרתם להגן על עובדים מפני הפרתם ומפני פגיעה בזכויותיהם.
 
ביטקוין ומטבעות דיגיטאליים
יום עיון שמוקדש כולו לסוגיות נבחרות בעולמנו החדש - עולם המטבעות הדיגיטליים. סקירות מקיפות לגבי הדין בישראל, היכרות עם הביטקוין ועולם המטבעות הדיגיטליים, פתרונות טכנולוגיים לחשובי ודיווחי מס, סוגיות מיסוי לרואי חשבון ומייצגים. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.
 
יום עיון למנהלות לשכה ולבעלי תפקידים אדמיניסטרטיביים
המשמעות של ניהול לשכת המנכ"ל או ניהול משרד היא להיות בו זמנית מנהלת, מנהיגה, יוזמת דרך, מגשרת ומפשרת - ובעצם לנצח על תזמורת ענקית. המשימה קשה תמיד אך קשה שבעתיים בימים של סוף שנה ותחילת שנה. נלמד כיצד לנהל את היום ולנהל קונפליקטים, נדון במגמות חדשות בניהול, בשפת הגוף, ובכל מה שנדרש בפועל כדי לנהל בצורה יעילה, מועילה ואפקטיבית את המשרד או את הלשכה בארגונים ובתאגידים במדינת ישראל.
 
סודות הגבייה האפקטיבית 2018
מטרתו של כל ארגון הינה ריווחיות ושגשוג, ותוך גבייה יעילה של התשלומים. בחברות ובארגונים רבים, מערכת הגבייה מהווה את הבסיס האמיתי והמרכזי לתזרים המזומנים של החברה, המאפשר את קיומה והמשך פעילותה העסקית.
 
הסמכת חשבי שכר בכירים - מכללת חשבים בשיתוף היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו
חשבי שכר הינם אנשי מפתח בכל ארגון וחברה. מתוקף תפקידם הם אחראים על אחד מהתקציבים הגדולים בארגון - השכר. חשבי השכר נדרשים למיומנות בתחומים רבים: מס הכנסה, דיני עבודה, ביטוח לאומי ועוד. לשכת רואי חשבון בישראל רואה בחיזוק תפקיד חשב השכר, הכרח מקצועי, והחליטה להסמיך מטעמה חשבי שכר בכירים, לאחר עמידה במבחני הלשכה.
 
קורס דיני עבודה
זו שנה שנייה ברציפות בה אנו מעבירים קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.
 
הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו
העולם הפנסיוני סובל משינויים רבים ותכופים, היוצרים חוסר הבנה ומחבלים בקבלת ההחלטות של איש המקצוע. בעידן של שינוי חקיקה בו פוסקים בתחום הפנסיה, קורס "הביטוח הפנסיוני ההלכה - והמעשה" יעשה עבורכם סדר בנושא.
 
השתלמות מקצועית מס ערך מוסף
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית והחלטות מיסוי המשליכות על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתה לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהן במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות וריענון הידע הקיים גם למי שיש ידע במע"מ. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאת חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות.
 
קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים
מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים. לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים.
 
 
 
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית