אישור
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה

רשימת מומחים

פנייה חדשה למרכז מומחים
רו"ח יוסי ירון
מידע אישי
יוסי ירון רו"ח MBA, מייסד משרד המתמחה במיסוי ותמריצי מדינה, מספר טל': 077-7500203, אימייל: yaronycpa@gmail.com. רו"ח יוסי ירון מתמחה בתחומי עידוד השקעות הון ומס הכנסה, לרבות מיסוי חברות ויחידים, מיסוי בינלאומי, רילוקיישן ואופציות לעובדים. במסגרת עבודתו עוסק יוסי בייצוג חברות ויחידים בפני רשויות המס, בהשגת אישורים והחלטות מיסוי מרשות המיסים, בעריכת חוות דעת ובייעוץ וליווי חברות בתחום עידוד השקעות הון לצורך קבלת הטבות מקסימליות. רו"ח יוסי ירון כיהן עד לאחרונה כמנהל תחום עידוד השקעות הון ורפרנט מקצועי לפקידי השומה בחטיבה המקצועית שברשות המיסים. במסגרת תפקידו הוביל רפורמות ותיקוני חקיקה בחוקי המס ובפרט בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון 68 למפעל מועדף, תיקון 60 למפעל מוטב, תיקון 69 חוק הרווחים הכלואים ועוד). היה שותף מוביל בקביעת מדיניות רשות המיסים בתחום עידוד השקעות הון וחבר בוועדות אסטרטגיות בתחומי המיסוי ועידוד השקעות הון (הוועדה לבחינה מחודשת של החוק לעידוד השקעות הון, הוועדה ליישום חוק הרווחים הכלואים, הצוות לקביעת השלכות המס בעקבות שינוי מודל עסקי, הוועדה לבחינת השלכות המס הנובעות ממכירת קופו"ג וקרנות הנאמנות על ידי הבנקים בעקבות וועדת בכר ועוד). יוסי ערך וכתב חוזרים מקצועיים והוראות ביצוע והיה חבר במשך שנים רבות בצוות ליישום ועריכת חוברת המס "דע את זכויותיך". הנפיק מאות רבות של החלטות מיסוי ("רולינגים") וערך ימי עיון והשתלמויות בתחומי המיסים וחוקי העידוד לרבות בפני לשכות מקצועיות שונות (לשכת רואי חשבון וגופים אחרים). עיסוקים נוספים: עוסק כמרצה בתחומי המיסים במוסדות אקדמיים (תואר ראשון ושני) ובלשכות השונות. כמו כן משמש כיועץ בתחום עידוד השקעות הון לגופים מוסדיים שונים.
פרסומים אחרונים
השקעה של יחיד שקיבל אופציות למניות בחברת מטרה תיחשב כהשקעה מזכה במועד מימוש האופציות למניות
15/04/2019
בחינת התנאים הקבועים בהגדרת חברת מטרה
14/04/2019
מס חברות, שיעורי מס על דיווידנד במפעל מועדף והטבות מס נוספות לחברות בעלות מפעל מועדף
09/07/2018
על דיווידנד שחולק לחברת אחזקות ומקורו בהכנסה מועדפת של חברה בת יחול מס בשיעור 20%
02/10/2017
מועד חלוקת דיווידנד במפעל מועדף בהתאם להוראת השעה שנקבעה בחוק ההתייעלות 2017-2018 הקובעת שיעור מס מופחת על דיווידנד עד 30.9.2017
04/09/2017
האם ניתן לשלב בין שיעור המס המופחת על דיווידנד הקבוע בחוק לעידוד השקעות הון לבין הקביעה בהוראת השעה הפוטרת דיווידנד מוטב ממס יסף
13/07/2017
ניכוי הוצאה של השקעה מזכה בחברת מו"פ שהיא חברת מטרה
21/05/2017
הטבות מס במסגרת החוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות – פחת מואץ ושיעורי מס על הכנסה ממערכת סולרית לצרכן הביתי
11/05/2017
הטבות מס לחברה שבונה דירות להשכרה יינתנו רק לאחר פנייה למרכז ההשקעות לצורך קבלת אישור לבניין מאושר
11/05/2017
סקירת תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון - קביעת מסלולי הטבות מס חדשים למפעל טכנולוגי מועדף; למפעל טכנולוגי מועדף מיוחד; הפחתת מס חברות למפעל מועדף ועוד
18/04/2017
הטבות מס בבנייה להשכרה לפי פרק שביעי לחוק עידוד השקעות הון
06/04/2017
הטבות מס על הכנסה מהשכרת מקרקעין שעליהם מתקן להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת
24/01/2017
תיקון לחוק האנג'לים - קביעת מסלול חדש וחלופי למסלול השקעה בחברת מטרה והארכת הוראת השעה עד ליום 31.12.2019
27/01/2016
ניכוי בגין השקעה בחברת מטרה
27/04/2015
"מפעל תעשייתי" לפי חוק העידוד שנותן זכות שימוש בתוכנה שפיתח לתושב חוץ אינו נדרש לאישור המדען הראשי
29/03/2015
מכללה- השתלמות מע"מ- 20+22.5.19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית