אישור
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה

רשימת מומחים

פנייה חדשה למרכז מומחים
רו"ח עופר קירו
מידע אישי
מומחה במיסים ובכל תחומי המיסוי הפנסיוני מיסוי קופות גמל וקרנות פנסיה. משרד זיו האפט רואי חשבון
פרסומים אחרונים
תקרת הפקדה לפנסיה לבעל שליטה שמקבל משכורת משני מקומות
23/08/2018
ההכרה בקצבה מוכרת תקפה לגבי קצבה מוכרת המשולמת מאז ינואר 2000 ואילך, ללא קשר למועד הפקדת התגמולים
25/04/2016
עובד שהגיע לגיל פרישה, גם אם לא פרש ממקום עבודתו, חייב להגיש טופס 161ד לשם לקבלת הפטור בעתיד
25/01/2016
האם גם אתם זכאים למשוך כספים מקופת הגמל שלכם?
30/10/2013
תיקון 190 לפקודה - משיכת כספים מקופת גמל לפני תום התקופה
19/06/2012
תיקונים בכללי החיסכון בקופות הגמל לנוכח תיקון 190 לפקודה
22/05/2012
תיקון 190 לפקודה - הכרה בהפקדות לקופת גמל של בעל שליטה כהוצאה
16/05/2012
הכרה בתשלומים לקופות גמל ולקרנות השתלמות בתום שנת המס
08/01/2012
סוגיות המס בעיכוב משיכת כספי פיצויים
15/11/2011
חבות המס למעביד המושך כסף מקופת פיצויים מרכזית שלא למטרת פיצויים
04/08/2011
תנאי המשיכה של סכומים הוניים מקופות גמל לתגמולים
28/02/2011
משיכת כסף מקופת פנסיה לאדם שהגיע לגיל פרישה
16/05/2010
קצבה מוכרת
23/09/2009
פטור ממס מקצבה מזכה, או מקצבה מוכּרת בשל נכות
25/09/2008
תנאי מימוש חזרת העובד מ"רצף קצבה" בהקשרם של פיצויי פרישה מעבודה
21/10/2007
מכללה- השתלמות מע"מ- 20+22.5.19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית